JCI

ISTORIC

  • 1915, St. Louis, SUA – Henrz “Hz” Giessenbier împreună cu un grup de tineri au decis formarea „Zoung Men’s Progressive Civic Association (ZMPCA)”, prima organizaţie locală JCI, ale cărei principale scopuri erau dezvoltarea personală şi profesională ale propriilor membri, precum şi bunăstarea şi prosperarea comunităţii lor.
  • 1944, Mexico Citz, Mexic – ia naştere organizaţia internaţională JCI, nume sub care o regăsim şi astăzi, ca urmare a întâlnirii delegaţiilor din opt ţări în Mexico Citz. JCI a reuşit să adune laolaltă oameni din diverse ţări, ale căror acţiuni aveau la baza principiul cetăţeniei active – implicarea cetăţeanului în schimbarea în bine a societăţii.
  • De-a lungul timpului, din organizaţie au făcut parte cunoscuţi lideri politici – doi secretari generali ai O.N.U., presedinţi de state, şefi de guverne şi miniştri.
  • Astăzi – JCI reprezintă: 5.000 de organizaţii din peste 100 de ţări, peste 200.000 de membri activi cu vârste între 18 şi 35 de ani şi în jur de 1.000.000 de membri de-a lungul istoriei

  • 2015 – Aniversare JCI, 100 de ani de istorie.

MISIUNE

JCI oferă oportunităţi de dezvoltare tinerilor, prin care aceştia dobândesc puterea de a crea schimbări pozitive în societate.

VIZIUNE

Un viitor mai bun , unde oamenii trăiesc în armonie, unde oamenilor li se permite să îşi maximizeze unicitatea şi capacităţile, unde indivizii respectă regulile stabilite de comunităţile lor.

SLOGANUL JCI – BE BETTER

Membrii JCI caută în permanenţă să onoreze sloganul “Be Better” – “Fii mai bun”, ei nu cred doar în optimizările ce le pot aduce, ci în faptul că este responsabilitatea lor de a iniţia o schimbare pozitivă atât între ei înşişi, cât şi în comunităţile lor. Toţi membrii, din lumea întreagă, împărtăşesc sentimentul de responsabilitate socială şi iau măsuri pentru a crea un viitor mai bun pentru toţi.

VALORI

  • Credinţă şi imaterialism – conştientizarea importanţei compasiunii şi generozotăţii
  • Prietenie – sentimentul apartenenţei la comunitate
  • Libera iniţiativă
  • Personalitatea umana – posibilitatea fiecărui individ de a avea şansa să îşi dezvolte calităţile
  • Responsabilitatea faţă de societate – suntem datori să ii ajutăm şi pe alţii să se dezvolte pentru a obţine schimbări pozitive în societatea în care trăim

JUNIOR CHAMBER INTERNAŢIONAL

JCI militează pentru implicarea activă a tinerilor în viaţa economică, politică şi socială a comunităţii lor. Profilul membrilor JCI include întreprinzători, cei cu profesii liberale, manageri, funcţionari publici, cadre didactice, lideri ai altor ONG-uri etc., în general oameni dornici de autoperfecţionare şi care vor să schimbe în bine societatea în care trăiesc.

În JCI există principiul “One Year to Lead“, astfel încât în fiecare an se fac alegeri pentru toate poziţiile de conducere.

În concluzie, JCI reprezintă:

- o organizaţie de lideri

- o organizaţie de training pentru lideri

- o reţea mondială de oameni tineri

- o organizaţie prietenoasă

- o organizaţie ce oferă multiple oportunităţi

- o organizaţie care serveşte comunitatea

- o organizaţie orientată spre cauze sociale

- o organizaţie de afaceri